TESTING PÅ MINUTTER


Karkant AS utvikler hurtigtester for lakseoppdrett. Med vårt første produkt vil du kunne teste for smoltifisering i løpet av minutter - rett ved karkanten. Vi holder til hos ShareLab i Forskningsparken i Oslo. Dersom du jobber med settefisk eller fiskehelse, så vil vi gjerne høre fra deg. Vil du samarbeide eller bare vite mer? Ta kontakt med oss via Facebook.

Stacks Image 70